Řopík se nachází v lese, místo setkání je na okraji lesa, na mapě znázorněn jako prostřední bod. Vydejte se po silnici 152 ze Slavonic na Staré město pod Landštejnem, zhruba po 200 metrech po odbočce na Maříž se nachází cesta mezi poli, kterou se vydejte k okraji lesa, kde na vás již bude čekat uvaděč.

K okraji lesa se nedá dostat autem, pouze pokud má vysoký podvozek (Felicia, Fabia), prosíme zastavte u okraje lesa a nejezděte na soukromý pozemek zemědělce. Pokud nemáte auto s vysokým podvozkem, doporučujeme zaparkovat auto buď na kraji cesty v třešňových sadech – bod vpravo (nejvýchodnější) na mapě, nebo zaparkovat na parkovišti před vstupem do pevnostního areálu, na mapě jako bod nalevo (nejzápadnější) a poté zbytek trasy dojít pěšky. Z pevnostního areálu se lze k bunkru dostat lesem, stačí se vydat cestou k vodárně a zbytek trasy je již značen.